Haber: Muhammet Oluklu

Bu yönetmeliğe dayanılarak Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan örnek tip “Tarımsal Amaçlı Örgüt Aracılığı ile Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi” nin 13.2. maddesine yönetmelikte olmayan “Taraflar sözleşmeyi üretimin yapıldığı ilçe bazlı düzenleyecektir. İlçe bazlı sözleşme ve listenin (Ek-2) ve diğer eklerin bir nüshası 15 (on beş) iş günü içerisinde Tarımsal amaçlı örgüt tarafından yazı ekinde üretimin yapıldığı il/ilçe tarım ve orman müdürlüğüne teslim edilir” denilmektedir.

Edinilen bilgiye göre, bakanlık yetkilileri ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri arasında yapılan görüşmelerde de toplanan sütlere her ilçe için ayrı bir fatura kesileceği söylendiği ifade edilmiştir.

Bu edinilen bilgiye göre İlçe bazlı sözleşme yapılması, faturaların ilçe bazlı kesileceği ile ilgili yönetmelikte her hangi bir husus olmamasına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığınca keyfi olarak sözleşmeler ilçe bazlı düzenlenecek ve satışı yapılan sütler için faturaların ilçe bazlı kesileceği belirtmektedir. Bu husus ise Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatına aykırı iş yapıldığının göstergesidir.

Türk Kızılay Kurban Vekalet Bedellerini Açıkladı! Türk Kızılay Kurban Vekalet Bedellerini Açıkladı!

Sözleşmenin 13.2. maddesinde süt toplayan Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri tarafından uygulanması mümkün değildir. Bu uygulamadan vaz geçilmez ise hem süt üreten üreticiyi hem birlikleri içinden çıkılmaz bir duruma götürecektir.

Örneğin il bazlı süt toplayan ve topladığı sütleri bir toplama merkezine getiren birlikler on ilçeden süt topluyorsa her gün için on ayrı irsaliye ve her hafta da on adet fatura kesmek zorunda kalacaktır. Fiziki olarak bu durumu uygulamak ise mümkün değildir.

Bilgi edindiğimiz bazı İl Birlikleri ise Süt satın alan firmalar ayrı ayrı sözleşme yapma, her gün on adet irsaliye her hafta on adet fatura ve ayrı ayrı kesme işlerinin yürütülmesinin mümkün olmayacağını söylemektedirler. Aynı zamanda Bakanlığın bu uygulamayı koymakla üretimi arttırmayı değil, üretimi düşüreceği de belirtildi.

Bu uygulama Tarımsal Amaçlı Örgütler içinde il bazlı faaliyet gösteren sadece Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerini etkilemektedir. Uygulaması fiziki olarak mümkün olmayan kuralları koyarak bakanlık Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerini cezalandırmak mı istiyor?

Diğer taraftan Bakanlık tarafından zorlaştırıcı kurallar konarken maalesef Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) yöneticilerinden hiçbir tepki gelmiyor. Merkez Birliğinin bu sorunlara cevapsız ve sessiz kalması üye ve yetiştiricilerinden Merkez Birliği Uyuyor mu? Sorusu akıllara geldi.

Yetiştiriciler adına, üretimin artırılması ve örgütlü soğuk zincirde süt satışının devam etmesi birliklerin daha rahat çalışabilmesi açısından bakanlığın almış olduğu karardan bir an evvel vazgeçip il bazlı sözleşme yapma ve fatura kesme hususunda konulmuş olan yönetmeliğe aykırı engellerin ortadan kaldırılmasını bakanlık yetkililerinden kamuoyu adına düzeltilmesini bekliyoruz.

Öte yandan İl birliklerinden edindiğimiz bilgilere göre henüz birçok il birliği sözleşme bile gerçekleştiremedi.

Editör: Haber Merkezi