TÜSEDAD Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, enflasyonun yüzde 68,50 (TÜİK) olarak açıklandığı, yem ham maddelerinin yüzde 50'den fazlasının ithal edildiği ve tüm üretim girdilerinin hızla yükseldiği bir ortamda çiğ süt fiyatına yüzde 8,51'lik bir artış yapılmış olmasının USK'nın ülke hayvancılığına vurduğu bir darbe olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, yıllardır yapılan tüm uyarılara ve bilimsel ve çiftlik gerçeklerine göre açıklanan çiğ süt maliyetine rağmen hem USK hem de çiğ sütü işleyen sanayicilerin, dişi hayvan kesimlerinden kaynaklı kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi göz ardı ettiği ifade edildi.


Dişi Hayvan Kesimleri Artabilir

Tarım Kredi’den Et Fiyatlarını Düşürecek Girişim! Tarım Kredi’den Et Fiyatlarını Düşürecek Girişim!


TÜSEDAD, maliyetinin altında veya maliyet sınırında satış yapan üreticilerin hayvanlarını kestirerek üretimden çıktığını ve bu durumun herkesçe algılanmış net bir durum olduğunu savundu. Dernek, üreticilerin sanayicinin baskısı altında ezildiğini ve zararına satış yapmak yerine dişi hayvanlarını keserek üretimden çıktığını da ekledi.
Açıklamada, "Bu durumda da kırmızı et fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz olmakta ve bu kısır döngüden çıkılamamaktadır" denildi.


Rekabet Kurumu'na Şikâyet Edilecek


TÜSEDAD, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren açıklanan çiğ süt tavsiye fiyatının altında alım yapmak isteyen ve bu konuda kartel oluşturmaya çalışan sanayicilerimiz olmayacağı inancıyla, üreticilerimiz tarafından böyle bir durum bildirildiğinde; Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na resmi şikâyette bulunacağımızı belirtiyor.