Her yıl 28 Eylül, Dünya Kuduz Günü olarak kabul edilirken, bu yılın teması "Hepimiz birimiz için, Tek Sağlık hepimiz için" olarak belirlendi.

Kuduz, dünya genelinde birçok ülkede görülen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalıklardan biridir ve ciddi bir halk sağlığı sorununu temsil etmektedir. Her yıl yaklaşık 59.000 kişi, kuduz nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde bu ölümlerin büyük bir kısmı yaşanmaktadır ve kuduz nedeniyle ölenlerin yüzde 80'i kırsal bölgelerde yaşayanlar arasından çıkmaktadır. Bu trajik ölümlerin yüzde 40'ı ise 15 yaşın altındaki çocukları etkilemektedir.

Kuduz, 1885 yılında geliştirilen bir aşı ile yüzde 100 önlenebilen bir hastalıktır. Ancak son yıllarda Türkiye'de kuduzla ilgili riskli ısırık vakaları, ölümler ve kuduz aşısına erişim konuları gündeme gelmiştir. Riskli ısırıkların genellikle kırsal bölgelerde görülmesi, "Yaban hayatına yaklaşılmaması gerekliliği" konusunu önemli kılmaktadır.

Kuduzla mücadele, sadece insanları değil aynı zamanda ekosistemi de koruma gerekliliği taşır. Bu nedenle sahipli ve sahipsiz hayvanların kuduz aşısı yapılması ve yaban hayvanlarına yönelik oral aşılamanın sürdürülmesi büyük önem taşır.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 250.000 kuduz riskli temas bildirimi yapılmakta ve ortalama 1-2 kuduz vakası görülmektedir. Özellikle sahipsiz hayvanlar, popülasyon artışı nedeniyle önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu konuda yetkililerin yerel yönetimleri desteklemesi, toplu kısırlaştırma programlarını hayata geçirmesi ve kanunların sıkı bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Kuduzun yanı sıra, diğer zoonotik hastalıkları da engellemek için veteriner hekimlerin rolü büyüktür. Ancak veteriner hekimlik hizmetlerindeki eksiklikler ve özerk bir veteriner hekimlik otoritesinin olmayışı, bu konunun gündeme gelmesine neden olmuştur.

Kanatlı Hayvan Hastalıkları Hakkında Saha Çalışması Yapılıyor! Kanatlı Hayvan Hastalıkları Hakkında Saha Çalışması Yapılıyor!

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği, Dünya Kuduz Günü vesilesiyle yetkilileri, meslek örgütlerini merkezde tutan bir Tek Sağlık yaklaşımıkuduz hastalığı gibi yüzde 100 önlenebilir hastalıklar için de hayata geçirmeye davet ediyor. Kuduz ve diğer zoonotik hastalıklarla mücadelede, toplum sağlığını koruma çabalarının artırılması gerekmektedir.

Kuduzla mücadele, sadece insanların sağlığını değil aynı zamanda tüm ekosistemi ilgilendiren bir konudur. Hepimiz, birimiz için, Tek Sağlık hepimiz için.