Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ortak hazırladığı "BM 2023 Dünya Gıda Güvenliği (SOFI)" raporu yayımlandı.

Rapora göre, Dünyada geçen yıl 691-783 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği, ortalama rakamın 735 milyon olarak hesaplandığı kaydedildi.

Küresel açlık sayıları 2021 ve 2022 arasında durağanlık gösterse de dünyada derinleşen gıda krizleriyle karşı karşıya olan birçok yer olduğu ifade edildi.

Asya ve Latin Amerika'da açlığın azaltılmasında ilerleme gözlemlendiği ancak 2022'de Batı Asya, Karayipler ve Afrika'nın tüm alt bölgelerinde açlığın halen artmakta olduğu ve Afrika'nın, en kötü etkilenen bölge olarak kalmaya devam ettiği belirtildi.

Bakan Yumaklı Açıkladı: Güvenilir Gıda İçin ‘’Karekod’’ Dönemi! Bakan Yumaklı Açıkladı: Güvenilir Gıda İçin ‘’Karekod’’ Dönemi!

Raporda, şu anki eğilimin devam etmesi halinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde belirlenen "açlığın sona erdirilmesi" hedefine ulaşılamayacağı vurgulandı.

Editör: Haber Merkezi