"Tarımsal Endüstri Atıklarının ve Yan Ürünlerinin Biyobazlı Polimer Elde Edilmesi ve Gıda Ambalaj Materyali Olarak Kullanılması" isimli bu projede, hasat sonrası tarlalarda kalan ayçiçeği sapları geri dönüşüm sürecine dahil edilerek ambalaj malzemesi olarak kullanılması amaçlanıyor.

Proje lideri, Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Aşkın, atık materyallerin ve yan ürünlerin değerlendirilmesinin gıda endüstrisi için büyük önem taşıdığını vurguluyor. Ayrıca, sürdürülebilirliği desteklemek ve Sıfır Atık projesine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmanın yürütüldüğünü belirtiyor.

Bakanlıktan Binlerce Ürüne 45 Milyon TL’lik Para Cezası! Bakanlıktan Binlerce Ürüne 45 Milyon TL’lik Para Cezası!

Proje, ayçiçeği saplarının kullanılmasıyla biyobozunur bir gıda ambalaj malzemesi elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca, meyve suyu endüstrisi atıklarından renk maddeleri ekstrakte edilerek bu ambalaj malzemesinin özelliklerinin iyileştirilmesi planlanıyor.

Doç. Dr. Aşkın, bu projenin temel hedefinin atık malzemelerden faydalanarak çevre dostu ambalaj malzemeleri üretmek ve plastik malzeme kullanımını azaltmaya katkı sağlamak olduğunu belirtiyor. Bu yeni malzeme, peynir, çikolata ambalajları, yumurta ambalajı gibi birçok farklı alanda kullanılabilir, bu da çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir adım anlamına geliyor. Bu çalışma, atık malzemelerin geri dönüşümü ve çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi konusunda önemli bir ilerleme olarak dikkat çekiyor.