Kurban Bayramı İçin Hayvan Sayısı Yeterli Düzeyde

Vatandaşlar da satın almak istedikleri kurbanlık hayvanların bilgilerini ‘TarımCebimde’ mobil uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerindeki Kurban Bayramı nedeniyle ülkemizdeki hayvan hareketlerinde önemli bir artış yaşanırken özellikle büyük şehirlere yüksek miktarda kurbanlık hayvan sevki sürüyor. Bakanlık tarafından, ülkedeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığının Kurban Bayramı için yeterli düzeyde olduğunun altı çizildi.

Denetimler Sıkılaştırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü de kurbanlık hayvan sevklerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması ve kurallara harfiyen uyulması için İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine talimat gönderdi. 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatılan talimatta, söz konusu tebliğ hükümlerine titizlikle uyulması, yapılacak kontrollerde ve nakil işlemlerinde azami dikkatin gösterilmesi istendi.

Talimatta ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan sevklerinin kontrol ve denetiminde il/ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlığı ve belediye zabıtası ile sıkı iş birliği ve koordinasyon sağlanarak yol kontrol ve denetim sayılarının artırılmasının önemine işaret edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde bulunan Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında güvenlik güçleriyle gerekli koordinasyonun sağlanarak yol kontrol ve denetimlerinin artırılması, ihtiyaç duyulması hâlinde Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı ile yeni denetim noktalarının belirlenmesi istendi.

Öte yandan kurbanlık hayvan sevklerinde daha etkin denetim ve kontrol yapılabilmesi için il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince yol kontrollerinde personel görevlendirilmesi talimatlandırıldı. Ayrıca, kurban satış yerlerinde yapılacak denetimlerin özellikle Kurban Bayramı’ndan önceki süreçte yoğunlaştırılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğinin sağlanması ve kurban hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesinin de önemine dikkat çekildi.

Veteriner Sağlık Raporu Gerekiyor

-Hayvanların küpeli olup olmadığı, sevklerde bulunması gereken aşılarının olup olmadığı (büyükbaş hayvanlarda şap aşısı, küçükbaş hayvanlarda PPR aşısı),

- Hayvanların sağlıklı olup olmadığı,

- İller arası kurbanlık hayvan sevklerinde veteriner sağlık raporunun olup olmadığı,

- Büyükbaş hayvanların pasaportlarının (kimlik belgesi), küçükbaş hayvanların nakil belgesinin olup olmadığı,

- Hayvanların kimlik bilgileri ile uyumlu olup olmadığı, (ırkı, cinsiyeti, yaşı)

- Nakilde hayvan refahı kapsamında belgelerin ( Sürücü yeterlilik belgesi, bakıcı yeterlilik belgesi ve nakliyeci yetki belgesi ) olup olmadığı kontrol ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde, başka şehirlere götürülecek kurbanlık hayvanların küpeli, kayıtlı ve aşılı olması gerekiyor. Ayrıca, hayvanların sevki için veteriner sağlık raporu şart koşuluyor. Bunların eksik olması durumunda sevke izin verilmiyor, izinsiz sevkler için ise cezai işlem uygulanıyor. Bakanlığın Kurban Bayramı’na yönelik önlemleri çerçevesinde, kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından kolluk kuvvetleri ile sıkı iş birliği ve koordinasyon sağlanarak yol kontrol ve denetimleri artırıldı.

Çalışma Hayatında Devrim Yolda: Yeni Düzenlemeler Belli Oldu! Çalışma Hayatında Devrim Yolda: Yeni Düzenlemeler Belli Oldu!

Kurbanlık hayvan sevklerinde daha etkin denetim ve kontrol yapılabilmesi için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yol kontrollerinde personel görevlendirildi. 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında ayrıca, ilgili Bakanlıkların taşra teşkilatlarının katılımıyla İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığınca da kurban satış ve kesim yerlerinde veteriner hekimler görevlendirildi. Bu veteriner hekimler tarafından belediyelerle iş birliği içerisinde satış yerlerine giren çıkan hayvanların sağlık yönünden gerekli muayene ve kimlik kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Bu komisyonlar tarafından iş birliği içerisinde, kurbanlıkların satış ve kesimlerinin yapılacağı geçici kurban satış ve kesim yerleri de belirlendi. Kurban satış yerlerinde, komisyonlarca belirlenen sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ve din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimleri” tarafından denetimler yapılıyor. Şap hastalığından aşılı ari, koyun ve keçi vebası hastalığından da korunmuş bölge olması dolayısıyla, alınan tedbirler kapsamında Trakya’ya damızlık ve besilik hayvan sevk edilemiyor. Sadece İstanbul’un Avrupa yakasına kurbanlık hayvan sevki, Bakanlıkça yayımlanan ilgili genelgelerde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılıyor. Avrupa yakası dâhil İstanbul’a 13 Haziran tarihinden itibaren kurban girişleri yapılmaya başlandı.

Editör: Haber Merkezi