Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve artan enflasyon, pek çok sektörü olumsuz etkilemiştir. Ancak, süt üreticilerinin maruz kaldığı zorluklar, özellikle dikkate değerdir. Bu yazımda, süt üreticilerinin yaşadığı mağduriyetlere odaklanmak ve bu sorunu ele almak istiyorum.

172

Süt üreticileri, sağlıklı ve kaliteli süt sağlayarak toplumumuzun temel besin kaynaklarından birini karşılamaktadır. Ancak, girdi maliyetlerindeki sürekli artış nedeniyle bu önemli sektör zorlu bir döneme girmiştir. Süt üretiminde kullanılan yem, ilaç, enerji ve diğer malzemelerdeki fiyat artışları, üreticilerin kârlılığını tehdit eder hale gelmiştir.

Üreticilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, süt alım fiyatlarının maliyetleri karşılamamasıdır. Bu durum, üreticilerin ayakta durma mücadelesini arttırmakta ve çiftçilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Adil bir fiyat politikasının belirlenmesi ve süt alım fiyatlarının, üretim maliyetlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi elzemdir.

içerik 456-5

Ulusal Süt Konseyi, 2022 Ekim ayından sonra ilk defa 13 Temmuz 2023 tarihinde süt alım fiyatını güncelledi. Çiğ inek sütü tavsiye fiyatını 8,5 TL’den 11,50 TL’ye çıkardı. Fakat ne değişti derseniz. Pek bir şey değişmedi. Maalesef mevcut enflasyonla gelen girdi maliyetlerine bu fiyat çözüm olmadı.

Çünkü 2022 Ekim ayından sonra enflasyon o kadar çok büyüdü ki üreticinin artan güncel rakamlarla bile belini doğrultması çok ama çok zor.

Ekonomik krizin ve enflasyonun etkilerini hafifletmek için devletin ve ilgili kurumların, süt sektöründeki üreticilere yönelik destek politikaları geliştirmesi bu dönemde oldukça önemli.

 Özellikle, girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik teşvikler ve sübvansiyonlar, üreticilerin güçlenmesine ve süt üretimine olan katkılarının sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olabilir.

Aynı zamanda, tarım ve hayvancılık sektöründeki teknolojik gelişmeleri ve verimliliği artırmayı desteklemek de önemlidir. Yenilikçi tarım yöntemleri, verimli kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlar, süt üreticilerinin maliyetlerini azaltmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olabilir.

çiğ süt içerik

Ülkemizdeki süt üreticilerinin mağduriyetlerini göz ardı etmemeli ve onların sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmalıyız. Çünkü süt üreticileri, sadece bir ekonomik aktör değil, aynı zamanda toplumun sağlığı ve beslenmesine de katkıda bulunan değerli üreticilerdir. Onların ayakta kalması ve güçlenmesi, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, süt üreticilerinin yaşadığı mağduriyetleri ele alarak, adil bir fiyat politikasının uygulanması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve teknolojik gelişmelerin teşvik edilmesiyle süt sektörünün canlanacağına inanıyorum. Bu çaba, hem üreticilerimizi desteklemek hem de sağlıklı ve güvenilir süt ürünleri tüketen toplumumuzu korumak adına büyük bir adım olacaktır.