Mehmet TAŞAN

Tüm Makaleleri

Mehmet TAŞAN

Ziraat Yüksek Mühendisi

TARIMDA ÖRGÜTLENME

Tarım, insanlık tarihi kadar eski bir meslektir. Tarihin her döneminde insanlar beslenmek için üretmek zorunda kalmış, üretmek için de verimli topraklar için sürekli savaşmak zorunda kalmıştır. Ülkemi...

TÜRKİYE’DE ARICILIK

Dünyada en eski tarım kollarından biri olan arıcılığın üç bin yıldan beri yapıldığı bilinmektedir.

“KENDİ KENDİNE YETEN 7 ÜLKEDEN BİRİSİ” MESELESİ

Ülkemizde herkes uzman olduğu alanında konuşurken maalesef konu tarım olunca konuşan çok oluyor, hatta tarımcıların dışında herkes konuşuyor. Bence bunun iki nedeni var. İyimser düşünecek olursak biri...

ZİRAAT EĞİTİMİNİN 178.YILDÖNÜMÜ

Ülkemiz insanının yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi için en temel ihtiyacı olan gıda maddelerinin üretiminde fedakârca çalışan Ziraat Mühendislerimizin Ziraat Eğitiminin 178. yılını kutluyorum.

İŞİ (EMANETİ) EHLİNE VERMEK

Bizim inancımıza göre; Kur’an-ı Kerimde ve Hadislerde, işlerin ehli olana yani layık olduğu kimselere verilmesi emrediliyor. Görev yerlerinin aynı zamanda emanet olduğu, bu emanetlere riayet edilmesi...

TÜRKİYEDE KIRSAL KALKINMA FAALİYETLERİ

Kırsal alanda yaşayan insanların sosyal ve ekonomik düzeyini ve hayat kalitesini artırma faaliyetlerine Kırsal Kalkınma diyoruz. Genelde Kırsal alandaki temel ekonomik faaliyetler tarım etrafında şeki...

TARIMSAL ÜRETİMDE GÜBRE VE GÜBRELEMENİN ÖNEMİ

Tarımsal üretim için; toprak işlemesi, ekim tekniği, uygun sulama sistemi, hastalık ve zararlılarla mücadele ve hasat tekniği ne kadar önemli ise, bitkinin ihtiyacı olan makro ve mikro besin elementle...

BİTKİ ÜRETİMİNİN İLK AŞAMASI: TOPRAK İŞLEME

Bitki üretimi için niyetlenip iklim şartları, toprak yapısı, üretim teknikleri, işgücü, sulama imkanları, hasat ve pazarlama gibi birçok faktör dikkate alınarak uygun bitkinin üretimine karar verdikte...

ANIZ YAKMANIN ZARARLARI

Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan tahılların toprakta kalan kök ve sap artıklarına Anız adı verilmektedir.

KOOPERATİFÇİLİKTE YENİ DÖNEM

Ülkemizde tarımsal nüfusun önemli bir çoğunluğunu oluşturan küçük tarım işletmeleri büyük işletmelerle rekabet etme gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığından, üretici açısından ortaya çıkan en önemli...