Bakan Işıkhan’dan Asgari Ücret Açıklaması! Bakan Işıkhan’dan Asgari Ücret Açıklaması!

HABER: FEYZA KAYA 

Bölgesel kalkınmada yeni adımlar

Kacır, 12. Kalkınma Planı'na paralel olarak Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planlarını hazırladıklarını belirterek, "Bugüne kadar kalkınma ajanslarımızla 25 bin 591 projeye 42,2 milyar liralık destek sağladık. Kent ekonomilerini canlandırmaya yönelik Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile 14 ilde 159 projeye 7 milyar liralık destek verdik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile 81 ilimizde 680 projeye 2,7 milyar lira kaynak ayırarak dezavantajlı kesimlerin sosyo-ekonomik hayata aktif katılımını sağladık.

Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında 110 projeye 1,9 milyar destek sağladık. Projelere 53 bin genç ve kadın emekçilerimizin istihdam edilmesini hedefliyoruz. Sosyal Etki Tahvili'' uygulamasını ilk kez kalkınma ajanslarımızla yazılım alanında istihdam garantili eğitim projesi ile hayata geçirdik. Bölge kalkınma idarelerimizle son 10 yılda 5 bin 890 projeye 20,5 milyar liralık kaynak aktardık. GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin görev süresi Cumhurbaşkanımızın kararıyla 5 yıl daha uzatıldı. 2024-2028 yılı yeni nesil eylem planlarımızda; GAP bölgemizde hassas tarım ve turizmin, DOKAP bölgemizde yeşil yol ekseninde turizm, KOP bölgemizde su yönetimi ve verimlilik, DAP bölgemizde ise hayvancılık, öncelikli dönüşüm programlarımızın ana eksenlerini oluşturacaktır." dedi.

Yeşil dönüşümde öncülük

Kacır, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak için sanayinin yeşil dönüşümüne öncülük ettiklerini belirterek, "Sanayimizi, AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasını hazırlıyoruz. Demir-Çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde ihracat gücümüzü korumaya yönelik Karbon Emisyonu Azaltma ve Yeşil Büyüme Yol Haritaları hazırladık. Ufuk Avrupa desteğiyle Güney Marmara'da ülkemizin ilk yeşil hidrojen vadisini kuruyoruz. Antartikaya'ya 7'inci ve Arktik'e 3'üncü kez düzenlediğimiz bilim seferleriyle iklim değişikliğinin küresel etkilerini keşfetmeye yönelik bilimsel araştırmaları destekledik. Dünya Bankası iş birliğiyle 450 milyon dolar bütçeli Yeşil Sanayi Projesinde KOBİ'lerimiz öncelikli olmak üzere imalatçılarımızın; yeşil inovasyon, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği gibi alanlarda Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerini destekleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde teşvik sistemimizde dijital ve yeşil dönüşüm desteklerini kuvvetlendireceğiz." diye konuştu.