Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, balın orijinalliğinin tespiti için "karar ölçütleri" belirlenecek. Bu ölçütler, Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulacak. Karar ölçütleri Bakanlık resmi internet adresinde yayımlanma tarihinden üç ay sonra resmi kontrollerde uygulanmaya başlayacak.

Karar ölçütleri, balın doğasında bulunan veya bulunmayan organik ve/veya inorganik maddeler üzerinden balın orijinalliğinin belirlenmesine yönelik analiz metotlarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kullanılacak.

Tarım Bakanlığı, bu uygulamayla sahte balın önüne geçmeyi ve tüketicinin sağlığını korumayı hedefliyor.

Kırmızı Et Fiyatlarında Gerileme Devam Edecek mi? Kırmızı Et Fiyatlarında Gerileme Devam Edecek mi?

Ülkemizde yılda 10 bin kişi sahte bal şikayetinde bulunuyor

Ülkemizde sahte bal üretimi ve satışı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Tüketicinin korunması amacıyla Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, sahte bal üreten ve satan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Resmi Gazetede yayımlanan bal tebliği

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2020/7)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/37)

MADDE 1- 22/4/2020 tarihli ve 31107 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2020/7)'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

e) Karar ölçütü: Balın doğasında bulunan veya bulunmayan organik ve/veya inorganik maddeler üzerinden balın orijinalliğinin belirlenmesine yönelik analiz metotlarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, Ülkemizde üretilen orijinal balları temsil edecek şekilde aynı organik ve/veya inorganik maddeler üzerinden yapılan çalışmalarla oluşturulmuş kalitatif veya kantitatif değeri,"

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bala dışarıdan madde katıldığının veya bileşiminde bulunmayan organik ve/veya inorganik maddelerin varlığının tespitinde bu Tebliğ hükümlerinin yanı sıra Bakanlık resmi internet adresinde duyurulan analiz metotlarının karar ölçütleri kullanılır."

MADDE 3- Aynı Tebliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 15/A- (1) Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak karar ölçütleri, 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre kurulmuş alt komisyonun önerisi ve Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun kararı ile belirlenir.

(2) Belirlenen karar ölçütleri Bakanlık resmi internet adresinde duyurulur. Yapılacak duyuruda analizi yapılacak parametre ve karar ölçütü, uygulanacak analiz metoduna atıf ve uygulama tarihi belirtilir.

(3) Karar ölçütünün resmi kontrollerde uygulanmasına, karar ölçütünün Bakanlık resmi internet adresinde yayımlanma tarihinden üç ay sonra başlanır."

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Editör: Haber Merkezi