Göbeklitepe kazılarında ortaya çıkan bulgular bize o dönemde insanlığın toprağı kullanarak Tarım Devrine geçtiğini gösteriyor. Göbeklitepe’nin inşa edildiği yıllarda biz insanoğlunun henüz avcı-toplayıcı dönemde olduğunu varsayıyorduk.

Fahiş Fiyat ve Stokçuluğa Ağır Yaptırımlar Geliyor! Fahiş Fiyat ve Stokçuluğa Ağır Yaptırımlar Geliyor!

Bölgede bulunan bitkisel kalıntılar bize o dönemin insanlarının tarıma başladıklarını gösteriyor. Göbeklitepe’de araştırılan toprakta bitki tanelerinin tamamı yabani türlere ait. Bu bitkiler arasında en dikkat çekeni siyez buğdayı. Henüz evrimini tamamlayamamış siyez buğdayının yanında badem ve yer fıstığı da mevcut.

Arkeologların ifade ettiğine göre Göbeklitepe tarihte yer alan en eski tapınak fakat aynı zamanda bu bölge tarım sektörünün de ilk izlerinin olduğu bölge. Göbeklitepe bölgesinde ilk arkeolojik kazıları başlatan ve 5 yıl önce hayatını kaybeden Prof.Dr. Klaus Schmidt, bu bölgenin 9 bin 600 yıl önce insanoğlunun avcı-toplayıcılıktan üreticiliğe geçiş yapmış olduğunu belirtmişti.

Almanya’da Max Planck Enstitüsü yaptığı araştırmada, tüm tahılların kökeninin Göbeklitepe yakınlarında ki Karacadağ bölgesinde yetişen kızıl buğday olması Dr.Schmidt söylemini doğrular nitelikte.

Göbeklitepe kazılarında ortaya çıkan değirmen benzeri kapların bulunması bölgede ibadet etmek için toplanan insanların yukarıda belirttiğimiz yabani buğdaylarla ekmek vb. gıdaları hazırlamış olmaları oldukça olası.