Tarım ÜFE Açıklandı! Rekor Yükseliş Devam Ediyor! Tarım ÜFE Açıklandı! Rekor Yükseliş Devam Ediyor!

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, kuruluşun amacını "Türkiye'nin tarımsal birikimini ve tarım alanındaki entelektüel sermayesini görünür hale getirmek" olarak açıkladı. Eker, "Gıda güvenliğinin giderek önem kazandığı bir dönemde, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini daha iyi değerlendirmek için TARPOL'u kurduk" dedi.

TARPOL, tarım sektörünün ve paydaşlarının beklenti ve talepleri doğrultusunda projeler hazırlayacak ve raporlar yayımlayacak. Ayrıca, gıda güvenilirliği, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri, iklim değişikliği gibi alanlarda çalışmalar yürütecek.

Eker, merkezde yürütülecek çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

Gıda güvenilirliği: Gıdanın üretim, işleme, depolama ve dağıtım aşamalarında güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacak.

Sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri: Doğal kaynakların korunarak sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

İklim değişikliği: İklim değişikliğinin tarım ve gıda üretimi üzerindeki etkilerinin azaltılması için çalışmalar yapılacak.

TARPOL, akademik dünyadan da istifade ederek ortak çalışma platformları oluşturacak. Ayrıca, orman varlıklarının geliştirilmesi ve korunması konusuna da odaklanılacak.

Eker, gıda kayıp ve israfının da önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Küresel olarak üretilen gıda 8 milyar insanı doyuracak düzeyde. Ancak kayıp ve israflar bunun üçte birini götürüyor. Bu konuda da çalışmalar yapacağız" dedi.