TVHB ve Türk Veteriner Hekim odalar Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle Ankara’da toplandı. Veteriner hekimlerin uzun zamandır yaşadığı hak kayıplarına vurgu yapan TVHB Başkanı Murat Arslan, yaşadıkları hak kayıplarına, ötekileştirilmeye ve yok sayılmaya rağmen, sabırla işlerini yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Arslan konuşmasının devamında şunları kaydetti:

‘Mesleğimizin uğradığı haksızlık ve değersizleştirme devam etmektedir’

‘Ülkemize kattığımız ekonomik değerler bir yana, insan sağlığı için vazgeçilmez olan koruyucu hekimlik, aşı üretimi, güvenilir ve sağlıklı hayvansal gıdaya erişim ile hayvan sağlığı, refahı ile çevre sağlığı gibi hayati alanlarda ciddi sorunlara neden olacaktı. Ancak aldığımız risklere ve yıllardır süren sabırlı bekleyişimize rağmen ücretlerimiz ve özlük haklarımız açısından mesleğimizin uğradığı haksızlık ve değersizleştirme devam etmektedir.  Farklı meslek gruplarına yapılan iyileştirmelerde veteriner hekimler kapsam dışı bırakılırken öne sürülen mazeretler ciddiyetten uzak, adeta maksatlı bir hal almıştır. Geldiğimiz noktada, insanca yaşam ve görev yapma şartlarımız tamamen ortadan kalkmış, önlem alınması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu nedenle; Mesleğimizin yıllardır yaşadığı hak kayıplarını, bunun toplum, hayvan ve çevre sağlığına muhtemel etkilerini kamuoyuyla paylaşmak ve dikkatlerini çekmek istiyoruz. 

Bildiğiniz üzere veteriner hekimler birçok alanda çalışmaktadır. Özellikle kamuda çalışan veteriner hekimler yaklaşık son 30-35 yıldır her geçen gün hak kayıpları yaşamış, sorunlar dayanılmaz noktaya gelmiştir ’dedi.

Kamu veteriner hekimlerinin yaşadığı hak kayıplarını özetleyen Arslan, şunları sıraladı:

‘Teknik sınıflara verilen arazi tazminatı veteriner hekimlere verilmemekte’

Benzin ve Motorine İndirim Geliyor! Benzin ve Motorine İndirim Geliyor!

1949 yılında beri her yıl için alınan iki aylık fiili hizmet zammı, 2006 yılında “diğer sağlık mesleği mensuplarına verilmediği için “Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından sonlandırılmış, ancak diğer meslek gruplarına verilmesine rağmen veteriner hekimler Anayasa karşısında eşit sayılmamış ve hakları iade edilmemiştir.

Veteriner hekimler sağlık sınıfında olmasına rağmen 2018, 2022 ve 2023 yıllarında doktor ve diş hekimlerine emeklilikte ek ilave haklar verilmesine rağmen, veteriner hekimler kapsam dışı tutulmuşladır. Emekli maaşında en az 9000 TL farklılıklar meydana gelmiştir.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı karar ile Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan Mühendislerin Özel Hizmet Tazminatları 120 puandan 165 puana çıkarılmış, Veteriner Hekimlerin 135 olan özel hizmet puanında herhangi bir artış yapılmamıştır.

02.11.2011 tarihli 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlık hizmetleri sınıfında yer alan uzman tabiplere 200, tabiplere 190 ve diş hekimlerine 185 puan uzman eczacılara 185  puan verilirken Veteriner Hekimlere 160 puan verilmesi ile de ayrı bir mağduriyete neden olunmuştur. Ayrıca kanunda uzman veteriner hekimlerden ise hiç söz edilmemektedir.

Teknik sınıflara verilen arazi tazminatı veteriner hekimlere verilmemektedir.

Tüm bu hak kayıpları sonucu, sağlık hizmeti sınıfındaki diğer mesleklerle maaş uçurumu oluşmuş, 5 yıl eğitim alan veteriner hekimlerle Tarım ve Orman Bakanlığında beraber çalıştığı diğer meslek mensupları aralarına da ciddi farklar oluşmuştur.

Önemle belirtmek isteriz ki; diğer mesleklerle yapılan kıyaslama sadece kayıplarımızın açıkça anlaşılması için yapılmıştır. Büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm meslek mensuplarının daha insanca yaşam ve çalışma şartlarını hakkettiklerine gönülden inanıyoruz.

Konuşmasının devamında kamu veteriner hekimleri için taleplerini açıklayan Başkan, veteriner hekimlerden alınan fiili hizmet zammını ayrım olmadan bütün veteriner hekimleri kapsayacak şekilde her yıl için en az iki aylık olmak üzere iade edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Veteriner hekimlerin tüm taleplerini sıralayan Arslan şunları söyledi:

‘Özel hizmet tazminatları 190 puana çıkarılmalıdır’

Emekli veteriner hekimlere (30.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılmalıdır.

Özel Hizmet Tazminatları 190 puana çıkarılmalıdır.

Ek ödemeler 190 puana çıkarılmalıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen birçok büyük projede mühendisler ile birlikte çalışan veteriner hekim ve veteriner hekim kökenli şube müdürleri büyük proje tazminatından yaralanmalıdır.

Veteriner hekimlerin ek göstergesi 7200’e çıkarılmalıdır açıklamasında bulundu.

‘Sürdürebilir hayvancılık her geçen gün zorlaşıyor’

KAPAK-10

Konuşmasının sonunda, uzun soluklu hayvancılık politikalarının uygulanmamasını söyleyen Murat Arslan, ‘İthalat nedeniyle yetiştirici zor duruma düşmüş, sürdürülebilir bir hayvancılık maalesef her geçen gün zorlaşmıştır.  Büyükbaş ve küçükbaş alanında çalışan meslektaşlarımız yıllardır çalıştıkları bu alanı bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Gelecek için stratejik öneme sahip, yaşamın hemen her alanına dokunan veteriner hekimlik mesleğinin uğradığı hak kayıplarının durdurulması, alınan haklarının iade edilmesi için tekrar kamuoyu önünde yetkililere sesleniyoruz’ açıklamasında bulundu.