Fındıkta arzu ettiğimiz verim ve kaliteye ulaşabilmek için toprak tahlilinin çok önemli olduğunun altını çizen Uzun; "Bitkisel üretimde ekonomik bir üretim yapabilmenin ilk şartlarından biri bitkiye gerekli besin maddelerini doğru zamanda ve doğru şekilde vermektir. Bu nedenle öncelikle bitkinin yetiştiği toprağın özelliklerini bilmemiz gerekmektedir. Bu bilgiye sahip olmak için ise toprak analizi yaptırmak yeterli olacaktır." dedi.

Esra Uzun açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye ve Azerbaycan Tarımda Güçlerini Birleştiriyor! Türkiye ve Azerbaycan Tarımda Güçlerini Birleştiriyor!

"Bitki kökleri ile her yıl topraktan sürekli besin maddesi almakta veya azot gibi hareketli elementler toprak içerisinde hareket eden su ile beraber ortamdan uzaklaşmaktadır. Zamanla toprakta bitki besin maddelerinin azalması ile verim kaybı meydana gelmektedir. Toprak analizi, toprakta bulunan bitki besin elementi düzeylerini, toprakta hangi besin maddelerinin eksik olduğunu ve o toprakta yetişen/yetiştirilen bitkilerin ihtiyacı olan gübrenin miktar ve cinsini belirlememizi sağlar.

Toprak analizi yapılmadan gerçekleştirilen gübrelemelerde ise gereğinden fazla veya az gübre uygulanabileceği gibi toprağın pH'sı veya kireç durumuna göre hatalı bir gübre çeşidi de kullanılabilmektedir. Bunun sonucunda hem çiftçimizin tarımsal girdi masrafları artmakta hem de toprağın yapısını bozarak çevreyi, yer altı ve yer üstü sularını kirletmiş oluruz. Dolayısıyla üreticilerimizin gerek yeni dikim yapılacak, gerekse de verim çağında olan bahçelerde analiz sonuçlarına göre gübreleme planı yapması gerekmektedir.

Alınan toprak numunelerinin çiftçilerimiz tarafından İl ve İlçe Müdürlüklerimize getirilmesi durumunda numuneler Bakanlığımızca yetkilendirilen Düzce Üniversitesi bünyesinde yer alan toprak analiz laboratuvarına personelimizce teslim edilecek, analiz raporu doğrultusunda gerekli gübreleme programı oluşturulacaktır. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihine kadar Müdürlüğümüz aracılığıyla ulaştırılacak toprak analizi numune başı ücreti 375 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.