Rekabet Kurulu’ndan Gıda Devine Milyonluk Ceza! Rekabet Kurulu’ndan Gıda Devine Milyonluk Ceza!

Kayıt işlemleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen bu iki üründe ihracat sınırlı olarak yapılabilecek.

Nohut ihracatı nasıl olacak?

Nohut ve mercimek ihracatında kayıt izni verilirken uygulanacak kurallar şöyle:

Nohut ihracatında firmalara, 1 Ağustos 2023’ten 1 Ocak 2024’e kadar aylık bazda, bir önceki yılın aynı ayında gerçekleştirdiği ihracatın azami %55′ i kadar ihracat kayıt izni verilecek.

Firma yeni kurulmuş ise veya bir önceki yılın aynı ayında ihracat gerçekleştirmemiş ise veya ilgili ayda gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 55’i 25 tonun altında ise bunlar için aylık bazda 25 tona kadar kayıt verilecek.

Mercimek ihracatı nasıl olacak?

Kırmızı mercimek ihracatında firmaların 2020, 2021, 2022 yıllarında gerçekleştirmiş oldukları toplam ihracatın (Dahilde İşleme Rejimi(DİR) kapsamında yapılanlar dahil) miktar bazında 3 yıllık ortalamasının %7,5’ini aşmamak üzere firma bazında aylık olarak hesaplanan miktar için kayıt verilecek.

Firma yeni kurulmuş veya son 3 yılda ihracat gerçekleştirmemiş ise veya 3 yıllık ihracatının aritmetik ortalamasının yüzde 7,5’i 15 tonun altındaysa bunlar için aylık bazda azami 15 tona kadar kayıt verilecek.

Mercimekte bu uygulama 01 Kasım 2023’e kadar geçerli olacak.

Bu düzenle ile birlikte geçen yıl Ağustos ayında 100 ton nohut ihraç eden bir firma bu yıl Ağustos’ta en fazla 55 ton ihraç edebilecek. Yeni kurulmuş bir firma ise en çok 25 bin ton nohut ihracatı yapabilecek.

Editör: Haber Merkezi