Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Cumhurbaşkanı tarafından Ukranya’dan ithal ürünler için istenen belgelerin kaldırılması kararını değerlendirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ülkemizin yanlış tarım politikaları nedeni ile kendi kendine yeten bir ülke olmaktan çıktığını yalnız hububat ekim alanlarının 3,5 milyon hektar daraldığını belirterek dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerin gıda da ülkemize önemli maliyet artışları yarattığını belirtti.

Limonda Büyük Uçurum! Limonda Büyük Uçurum!

Gürer” Cumhurbaşkanı yayınladığı karar ile Ukranya’da  yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliği sağlanması ve gıda erişimde sorun yaşanmamaması  gerekçesiyle Ukranya’dan  yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında ve transit ticaretinde veteriner hizmetleri bitki sağlığı ve gıda yem kanunu kapsamında Tarım ve Orman  Bakanlığına  sunulması zorunlu olan resmî sertifika ve belgeler söz konusu  ülke otoriteleri tarafından yeniden  düzenlenmeye  başlayıncaya kadar resmî kontroller aranmaz kararı verdi.Görünürde gıda açığımız nedeni ile ithal ürün gelişi kolaylaştırıcı bir düzenleme sağlandı ancak aynı zamanda GDO lu ve Bakanlıkça uygun bulunmayan ürünler içinde kapı aralanmış oldu. Bu karar Ukranya’dan her koşulda ithal gıda ürününe gereksiniminizi göstermesi açısından dikkat çekicidir.Kendi kendine yeten ülkemizin ithal mecburiyetine düşürülmesinin de somut yansımasıdır.Ukranya kontrolsüz gıda ürünleri gıda da riskleri arttırabilir ” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer dünyada buğday fiyatları artmaya devam ettiğini ve TMO son buğday ihalesinde ton  fiyatın  6 bin lira üzerinde şekillendiğini ,giderek fiyat yükselme yönünde seyrettiğini ifade ederek 200 milyon ton buğday döngüsü olan dünya da 60 milyon ton ürün yalnız Ukranya ve Rusya’dan ithal edildiği dikkate alındığında sorun savaşın devamı halinde hangi boyuta  evrileceği de görülür” dedi .Gürer “ Tarım ürünlerinde sorun artıyor.Ekmek için ilk aranan buğday, Ülkemiz bu bağlamda acil önlem alması gereken ekimi yapılıp Mayısta hasatı başlayacak  hububat,Çiftçi gübresiz ekim yaptı.Taban gübre atamadı.Gübre fiyatlar bir kaç gündür hızla yükselişe geçti.Üre gübre ton fiyatı bir yıl önce 1800 TL iken buğün 10 250 TL,AS gübre 6310 TL /ton çıktı.Çiftçi üst gübre atarsa verim artacak.Bedelsiz gübre verin çağrısını yaptım .Bu kere tohum topraktan çıktı.Üst gübre için destek sağlanamıyorsa mayısta açıklanacak taban fiyat hemen açıklansın .Dünya piyasaları uygun bir taban fiyat çiftçiye gübre attırır aksi taktirde verim kaybı artar.Pancar  için Mart ayında  ekilecek ürüne taban fiyat açıklandı .Hububat içinde açıklansın.Çiftçi memnun kalırsa gübre alır atar.Rekolte olumlu gelişir.Dışa bağımlılığımız azalır.Kendi kendine yetmediğiniz ortada iken çözümü kendi çiftçimizde ,toprağımızda arayalım” dedi.

 CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer zeytin ağaçların bulunduğunalanların maden aramalarına açılmasını da TBMM ‘de yaptığı konuşmada eleştirdi. Gürer”1 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle elektrik ihtiyacının karşılanması üzerine yürütülen madencilik faaliyetleri gerekçesiyle tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelen yerde madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi ve tesisin inşasına izin verilmesi yönünde bir düzenleme yapıldı. Bu, zeytinciliğin ölüm fermanıdır.

    Soruyorum: Zeytincilik yapılan bölgelerin Cumhur İttifakı'na mensup milletvekilleri bunu içlerine sindiriyorlar mı? Yine, bölgede Cumhur İttifakı'nın il, ilçe başkanları bunu içlerine sindirebiliyorlar mı? Daha önce Mecliste böyle bir teklif için denemeler yapıldı, ortak tepkilerle kanun teklifi olarak Meclise getirilmedi. Yönetmelikle ilgili verilen bu karara itirazları yok mu sayacağız? "Kutsal ağaç" olarak tanımlanan ve ülkemizin zenginliği olan zeytin ağaçlarının da gözü doymaz rantçılara kurban edilmesini seyredecek miyiz diyorum. “ diye konuştu.