Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugün Resmi Gazete’de yer aldı.  Karar gereği, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ukrayna özelindeki tarım ürünleri ithalatına istisna getirildi.

Ukrayna yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar ,Türkiye'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, resmi kontrollerde aranmayacak.

Hasta İşe Gidenler Dikkat! Gıda Zehirlenmesinden Sorumlu Tutulabilirsiniz! Hasta İşe Gidenler Dikkat! Gıda Zehirlenmesinden Sorumlu Tutulabilirsiniz!

 Resmi kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.