Bitkiler fide döneminden itibaren Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları tarafından kontrol edilmektedir. Üreticiler sahada ziyaret edilerek bilgilendirilmekte. Üreticilere entegre mücadele prensipleri doğrultusunda; yetiştirme teknikleri, hastalık, zararlılarla mücadele yöntemleri ve bitki besleme konularında teknik destek verilmekte. Çiftçilerle birlikte sera kontrolleri yapılmakta.

Örtüaltı sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler; Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi uygulama Tebliği kapsamında ( Biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere 150 TL/da, domateste domates güvesine karşı sadece feromon kullananlara 70 TL/da, Biyolojik mücadele yapan üreticilere 700 TL/da ) destekten yararlanabilecekler.

Ankara Merkez Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğünce Çankırı’ya gönderilen 70 adet sarı, 80 adet mavi yapışkan tuzaklar, çalışma yürütülen seralara beyazsinek, yaprak bitleri ve thripslerin yakalanması için gözlem amaçlı, domates fidesi dikilen seralara Domates Güvesine ( Tuta absoluta ) karşı erginleri yakalama amaçlı feromon tuzaklar asıldı. Zararlı çıkışları takip edilerek mücadele yapılmakta ve kontrollü ilaç kullanımı sağlanmakta.

Tarladan sofraya güvenli ürün ulaştırılması amacına yönelik olarak üreticilerin yetiştirdikleri ürünlerde kullandıkları kimyasalları kayıt altına almaları için üretici kayıt defterleri verildi.  Bu çalışmaların amacı üreticilere entegre mücadeleyi öğretip kendilerinin uygulamasını sağlamakta.

TMO Buğday Alımına Başlıyor: İşte Detaylar! TMO Buğday Alımına Başlıyor: İşte Detaylar!