Küresel ısınmanın etkileri net bir şekilde hissedilmeye başladı. Kasım ayının sonunda havanın sıcak seyretmesi, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kuraklık sorununun arttığını gösteriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı "2022 Yılı Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu", Türkiye için durumun iyiye gitmediğini bir de haritalar ile gözler önüne serdi.

Çiftçinin kışlık için hububat ekimi yaptığı şu günlerde yağmurların ülke geneli kimi bölgelerde az yağış alması kimi bölgelerde ise kurak geçmesi hububat ekim alanlarında kırmızı alarm vermesine neden oluyor. 2020- 2021 Tarımsal Üretim Döneminde kuraklık risk tahmin raporu paylaşılmıştı. Raporda Türkiye’de 22 ilde tarımsal kuraklık tehlikesinin devam ettiğine dikkat çekilmişti. 2022 yılı için ise her ne kadar kuraklık raporunun olumsuz yönde olmamasına rağmen 2022 yılının Kasım ayının ortasında yaşanan sıcak hava dalgası ve yağış azlığı başta çiftçi olmak üzere birçok tarafları tedirgin etmeye devam ediyor. Çağımızın en büyük sorunu hale gelen kuraklık; böyle devam ederse tarımsal alanda ürün miktarlarında azalmaya, büyümede değişime neden olurken,  hayvancılık sektörü için tehlike çanları ikinci kez çalmaya başladı. Zor şartlar altında üretimin sürdürülebilirliği açısından her koşulda üretimden çekilmeyen vefakâr ve cefakâr üreticiyi bu kez de kaba yem fiyatlarındaki sürekli değişkenlik göstermesi yormaya başladı. Silajlık mısırın kilosu tarlada 1,50  ile 2TL, samanın kilosu 3-4 TL, yoncanın kilosu 5-6 TL, yemin çuvalının 360-380 TL bandında olması üretimden çekilmenin ikinci büyük nedeni oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından kuraklığa dayanıklı çavdar üretimi gerçekleştirildi.

2012'de Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde Çavdar Islah Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, kötü toprak şartları, soğuk, sıcak ve düşük yağış gibi iklim şoklarına karşı adaptasyon kabiliyeti yüksek olan çavdarın kuraklığa dayanıklı bir türü geliştirildi. Geliştirilen bu türün büyük kısmı ise hayvan yemi olarak kullanılıyor. Yeni geliştirilen çavdarın hayvancılığın girdi maliyetlerinde büyük katkılar sunacağı beklenirken; hayvancılık maliyetlerinin geriye çekilmesi  bekleniyor.