Gıda fiyatlarındaki artış tüketiciyi zorlarken yönetim açısından ise gıdanın artan stratejik önemi ciddi bir sorun olarak bütün dünyanın en önemli gündemi. Peki,  bu hayati kriz nasıl yönetilecek?

173_asiye_yildirim

Kurak bir yazı geride bırakırken bu seferde sel baskınlarıyla, son derece zorlayıcı bir hasat dönemini bitiriyoruz. Gerek ekonomik krize bağlı olarak artan üretim maliyetleri gerekse iklim değişikliği etkileri, tarımsal üretim yapmayı neredeyse imkânsız hale getiriyor. Ekim hazırlıkları yapması gereken çiftçi, bu koşullarla üretime nasıl devam edecek?!!

Gıda fiyatlarındaki artış tüketiciyi zorlarken yönetim açısından ise gıdanın artan stratejik önemi ciddi bir sorun olarak bütün dünyanın en önemli gündemi. Peki,  bu hayati kriz nasıl yönetilecek?

Yönetmelik çıkartmak, yasal düzenlemeler yapmak, çalıştaylar, basın toplantıları, üretim planlama komisyonları kurmak, yüzlerce sayfalık stratejik plan kitapçıkları çıkartmanın çözüm olmadığını hepimiz biliyoruz.

Her fırsatta üretim planlamasının önemine vurgu yapıyorum. Sağlıklı bir planlama için güncel ve gerçek verilere ihtiyacımız var. Genel tarım sayımı en son 2001 yılında yapıldı. Dolayısıyla acilen genel tarım sayımının yapılması gerekiyor. Bununla birlikte İkilim değişikliğine uyum dikkate alınarak; ürün desenin yeniden düzenlenmesi, tarım istihdamının detaylı bir şekilde ortaya konması (tarım yaşlanıyor) istihdamın özendirilmesi, kırsalın yaşam standartlarının artırılmasına yönelik sosyal hizmetlerin (eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, ulaşım) üretim planlamasına dahil edilmesi, tarım arazilerinin tespiti ve amaç dışı kullanımın önlenmesi, stratejik ürünlerin üretimi ve bu ürünlerin tüketim-üretim dengesi sağlanacak şekilde planlanması, katma değeri yüksek ürün üretiminin teşvik edilmesi için Genel Tarım Sayımı çok önemli. Bütün bunlar insanı merkeze alan bir anlayış ve hızla hayata geçirme iradesiyle mümkün.

Genel tarım sayımı hızlı bir şekilde yapılarak, insan refahından verimliliğe ve elbette karlılığa özen gösteren bütüncül bir üretim planlaması uygulanmalıdır.

İklim etkileri ve ekonomik koşulların her geçen gün üretim yapmayı zorlaştırdığı, dünyanın en stratejik sektörü tarımı, el yordamı ile verisiz/bilgisiz, gerçeklikten uzak masa başı politikalarla yaşatmamız mümkün değil! Hızın yaşam tarzı olduğu günümüzde veriyi toplamak da planlamayı yapıp uygulamaya başlamak da yıllarca sürmez, tabi zihniniz ve iş yapma anlayışınız güncelse! Dolayısıyla öncelikle tarım adına karar vericilerin acilen kendilerini güncellemeleri şart.

Tarım sadece bir sektör değil; ülkemizin güvenliği, yediğimiz ekmek, aldığımız gıda kısacası HAYAT. Söz konusu hayatsa, acil servis mantığı ile hareket etmek durumundasınız! 

Tüm olumsuz koşullara rağmen, vatani bir görev bilinciyle toprağı işleyerek koruyan, ülkesi için üreten bütün çiftçilerimize saygılarımı sunuyorum.